[ รหัสสินค้า ROV-VIP35 ]

ไอดีสะอาดทุกอย่าง - ไม่เชื่อมเฟส - ไม่ติดอะไรทั้งนั้นเอาไปยืนยันเบอร์อะไรเองได้เลย